SEO, Page-rank, On Page och Off Page

Vad SEO står för visste du säkert redan, men vad innebär det och hur går det till? De två ord vi först behöver identifiera är: 1. sökmotor och 2. optimering.

1. En sökmotor kan beskrivas som ett verktyg som används för att söka fram information på Internet. Sökmotorn letar upp den mest relevanta informationen utifrån de sökord användaren skriver in.

2. Optimering, eller att optimera, innebär att hitta den bästa lösningen. I det här fallet att synas så högt upp som möjligt bland de resultat som sökmotorn letar fram.

SEO och Page-rank

Det finns en rad olika sökmotorer, gemensamt för de dem är att de belönar intressant och användbart innehåll; relevant, unikt och användarvänligt innehåll och material rankas därmed högt.

I dagsläget är Google den sökmotor som är mest känd, åtminstone i Sverige. Google använder en så kallad algoritm som kallas Page-rank (sidranking) i syfte att mäta statusen för en viss sida. Dock har värdet av algoritmen ifrågasatts på senare år, då sidor med låg Page-rank ibland rankas högre än de med hög Page-rank. Därmed bör den ses enbart som en indikator för vilket förtroende sidan har hos Google.

Att sökmotoroptimering, eller SEO, kan vara en lönsam och bra marknadsföringsstrategi kan vi nog slå fast, men det finns många olika faktorer att ta hänsyn till, nämligen det som kallas “On Page” och “Off Page”:

  • On Page

För att Google ska kunna presentera just din hemsida behöver du se över struktur, kodning och innehåll (content). Det finns mycket att arbeta med när det gäller synlighet, och här följer några exempel:

– Hemsidans titel

Titeln berättar för Google vad din sida handlar om och kommer upp som rubrik i sökresultatet.

– Metabeskrivning (Meta description)

En metabeskrivning är en kort sammanfattning av vad din hemsida handlar om. Denna beskrivning syns i sidans kod samt i sökresultatet. Viktigt är alltså att formulera en text som fångar besökarens intresse.

– Innehåll

Eller content, som bör bestå av välskriven, informativ och relevant text samt autentiska och relevanta bilder. Det är inte bara människor som tycker om välskrivna texter, det gör även Google.

– Struktur

För att din optimering verkligen ska bli optimal är en enkel och tydlig struktur A och O. Både Google och besökaren ska enkelt och snabbt kunna navigera och hitta relevant information.

  • Off Page

Nu måste du också arbeta med det som sker utanför din hemsida. Off Page-SEO handlar om informationen som Google plockar upp från andra webbsidor, främst genom länkar som leder till din sida. Var därför noga med hur du syns, och med vem/vilka du vill förknippas med.