Influencers – vad är det?

Idag har begreppet influencers blivit ett anammat modeord, och det talas om allt från följare till sponsrad reklam. Det är lätt att ta del av nya fenomen utan att egentligen förstå vad det i grund och botten handlar om.

Här ger vi dig en kortfattad, men koncis fakta om begreppet influencer. Vad är en influencer? Vem är en influencer och varför behövs influencers? Häng med så får du svaren!

Anammade begrepp

Vi är en mediebyrå som syftar till att ge dig matnyttig läsning inom olika medierelaterade ämnen och som en del av detta förklarar vi nya begrepp. Ett av de mest trendiga begreppen inom sociala medier har på senare tid varit influencer. Det är ett låneord från engelskan och skulle kanske kunna översättas som “en person med inflytande”. En lång och krånglig översättning som mycket bättre ersätts med det engelska ordet “influencer”.

En influencer är främst offentlig i sociala medier där personen under en tid har skapat en växande följarskara. Det är just följarna (followers på sociala medier) som spelar den viktigaste rollen sett till influencerns roll rent teoretiskt. Ju större följarskara, desto mer betydelsefull blir influencern. Idag kan i stort sett vem som helst bli influencer.

Kommersiellt fenomen

Influencers spelar en viktig roll inom den moderna marknadsföring som fokuserar på webbaserad synlighet. Varumärken slåss om att få synas i flödet hos marknadens största influencers eftersom det bevisligen har stor genomslagskraft. En produkt som blir förmedlad av en influencer med hundratusentals följare blir också synlig för samma antal potentiella kunder.

Avslutningsvis ska det dock nämnas att budskap och värderingar spelar en viktig roll oavsett följarskara. En produkt som förmedlas av en influencer som uppenbarligen inte har samma värderingar som varumärket känns inte autentiskt. Det kan i många fall stjälpa mer än hjälpa att välja “fel” influencer. Därför är det viktigt att studera målgrupp, följarskara och tidigare publiceringar innan ett samarbete inleds.