Annonsering i TV – ett effektivt sätt att nå ut?

Allt fler människor har allt fler skärmar och är allt mer uppkopplade allt oftare. Det är bara att gå till sig själv – hur ofta tar inte du/jag/vi upp mobilen eller plattan under en reklampaus för att kolla

flödet i sociala medier?

Med detta i åtanke ställer vi oss frågan: Är tv-annonsering ett effektivt sätt att nå ut?

Undersökningar visar

Flertalet undersökningar har gjorts inom området annonsering. Bland annat gjorde det brittiska medieföretaget Thinkbox en omfattande undersökning 2011, med utgångspunkt i britternas TV-vanor. Resultatet visade bland annat att TV-annonser har mycket goda chanser att bli uppmärksammade.

Undersökningen gjordes under en sexmånadersperiod, och visade att en TV-tittare exponeras för i genomsnitt 45 annonser per dag. Cirka 8 % av alla videoannonser uppmärksammades via TV, och totalt såg varje tittare 18 minuter reklam via TV dagligen. När detta jämfördes med YouTube såg man att det endast var 0,7 % av alla annonser som uppmärksammades av användarna.

En annan brittisk studie, genomförd av TV-kanalen Channel 4, visar att reklamfilm på Facebook och YouTube är både dyrare och har sämre effekt jämfört med reklamfilm som produceras via olika on-demand-tjänster.

Studien genomfördes på ett femtiotal personer i åldrarna 16-44 år, som totalt tittade på 100 timmars film via Video-On-Demand-tjänster (VOD) och olika sociala medier. Som metod användes bland annat ögonscanning och mätningar av svettningar på huden, som båda tydligt visar i vilken utsträckning reklam gör intryck på tittaren.

Ytterligare tusen personer testades i syfte att presentera ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Det visade sig att den effektiva kostnaden via VOD-tjänster är cirka 20 % lägre än kostnaden för liknande annonser på YouTube. Vidare såg man att i cirka 70 % av YouTube-reklamen syntes inte videon, då användarna scrollade under tiden som den spelades.

Sociala medier – ett bra komplement

Facebook, Instagram och YouTube bör dock ses som ett fullgott komplement och alternativ för att exempelvis målgruppsanpassa, samt för att samla in data om användarna. Det går dessutom enkelt och snabbt att mäta uppnådda resultat. På så vis går det att förlänga räckvidden och öka frekvensen för en specifik målgrupp.

TV fortsätter att vara den kanske viktigaste marknadsföringskanal än så länge, men som sagt; sociala medier bör ses som ett komplement för att nå den yngre publiken som i allt större utsträckning streamar via mobil och surfplatta.

Ett effektivt sätt att använda annonspengar på är att förlänga en TV-annons via sociala medier. Kör den före, under tiden och efter det att den körts i TV, men komplettera då med diverse teasers.